One Stop på Framtidsmässan

Framtidsmässan
Redan på tisdag i nästa vecka kan du träffa One Stop Future Shop på Framtidsmässan!

Våra rådgivare finns på plats för att berätta mer om hur nya och befintliga entreprenörer kan få stöd att utveckla sitt företag hos oss.

Framtidsmässan, tisdag den 5 april från kl 13:00, i Sjumilahallen på Friskväderstorget 13.

Läs mer om Framtidsmässan på deras Facebooksida.