Socialt företagande i fokus

Hållbarhet och socialt företagande har en särskild plats inom One Stop Future Shop. En av de första deltagande verksamheterna är Vännplatsen, en second-hand butik i Torslanda som drivs med målet att vara en språngbräda för personer som vill ut på den ordinarie arbetsmarknaden. De erbjuder arbetsträning till exempel för personer med lång arbetslöserfarenhet eller för de som haft ett missbruk.

Vi frågade en av Vännplatsens verksamhetsansvariga, Stefan Ström, om hur deras verksamhet fått stöd av projektet:

– Genom den rådgivning vi får av One Stop Future Shop ser vi Vännplatsen mer i ett sammanhang – hur vi kan vara ett socialt drivet företag och samtidigt drivas som en affärsverksamhet. Och när vi kan se det sammanhanget tydligare, då blir det också roligare och ännu mer spännande att jobba.

– Framförallt får vi hjälp med det som vi tycker är svårt – att kunna marknadsföra de idéer vi har och vad vi står för. Delprojektledare Lena Sjödin hjälper oss att se mer av vad det är vi har för tillfället och hur vi ska göra för att komma framåt.

Tack för svaren Stefan!

Rådgivning inom socialt företagande

One Stop Future Shops delprojektledare Lena Sjödin är specialiserad inom affärsutveckling med särskild inriktning mot ungas entreprenörsskap och socialt företagande. Hon har stor erfarenhet inom handel, kultur och av marknadsföring och nätverksbyggande.

Kontakta gärna Lena Sjödin direkt om du också vill utveckla ditt företag.
E-post: lena.sjodin@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 072 855 34 52