One Stop Academy – anmälan är öppen!

One Stop Academy är ett kostnadsfritt program för dig som vill utvecklas till samhällsentreprenör – i det spännande område där affärer och samhällsnytta möts. Höstens program är ett snabbspår för att ge deltagande individer och organisationer det stöd och verktyg de behöver för att lyckas med sitt sociala företagande.

Programmet pågår mellan den 8 september till den 12 november. Anmälan är öppen fram till den 26 augusti.

Detta är One Stop Academy

En social accelerator – ett utvecklingsprogram inriktat mot socialt företagande. Programmet består av workshops och seminarier bland annat inom affärsutveckling, ledarskap, konceptutveckling – med det sociala entreprenörskapet som en röd tråd.

Höstens accelerator består av totalt 12 obligatoriska utbildningstillfällen, varje tillfälle är en hel- eller halvdag. I acceleratorn får deltagarna också möjlighet till individuell affärsutveckling och mentorskap.
Deltagare i One Stop Academy åker även på studieresa till konferensen Social Innovations Summit i Malmö den 25-26 oktober.

En av de deltagande organisationerna kommer dessutom vid programmet avslutande att få en konsultcheck på 50 000 kronor.

Deltagandet i programmet, inklusive resa och konferens i Malmö, är kostnadsfritt.
One Stop Academy drivs av Business Region Göteborg och EU-projektet One Stop Future Shop. Medfinansierat av Social Resursförvaltning och Västra Götalandsregionen.

Vem kan söka till One Stop Academy?

Om du är eller vill bli entreprenör och egen företagare kan du söka. Även tjänstemän eller politiker från Göteborgs Stad med ambition att utvecklas inom området samhällsförändring är välkomna att söka till One Stop Academy.

Innehållet i utbildningsdagarna är obligatoriskt för de antagna. Acceleratorns upplägg är anpassat för att kunna kombineras med arbete, eller start och utvecklande av eget företag. Som deltagare har du stora möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter med andra samhällsentreprenörer både inom och utanför acceleratorn.

Utbildningens innehåll (ett urval):

• Entreprenörens kunskaper och kompetenser: bland annat i hur värderingar speglas i företagskultur och vision, samt kartläggning av entreprenörens kärnkompetenser.
• Koncept: affärsidé, omvärld, marknadsföring och marknadskommunikation, försäljning och organisation.
• Utveckling: produkt- och tjänsteutveckling, affärsutveckling, mål och strategier, ekonomi och ledarskap.
• Samhällsfokus: Sociala effektmål, cirkulär ekonomi, hållbarhet och miljö.

Anmälan

Ansök via länken (Google-formulär): http://goo.gl/forms/vSIe7fuJrocTdBLm2

Viktiga datum

Ansökan och antagning
26 augusti: Sista anmälningsdatum
29 augusti – 2 september: Intervjuer av sökande
5 september: Antagningsbesked

One Stop Academy Öppet Hus
8 september Öppet Hus – tema socialt företagande (öppet för allmänheten)

One Stop Academy Utbildningsdagar
September: 16, 17/9 och 30/9
Oktober: 1/10, 14/10, 25/10 och 26/10
November: 4/11 och 5/11

12 november: Avslutning och stipendieutdelning

Målen med One Stop Academy

Som deltagare i acceleratorn får man möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap och sitt företag. Syftet är att utveckla en fördjupad förmåga att skapa, organisera och affärsutveckla inom den idéburna sektorn. Det handlar om att hitta de rätta förutsättningarna för att skapa social förändring, utveckla sin egen roll och hitta nya möjligheter. Deltagandet ger dessutom bra träning i att arbeta i team och samverka med andra individer, företag och organisationer som vilar på samma värdegrund.

Vad händer efter?

Du som genomgått hela acceleratorn i One Stop Academy får med dig kunskaper för att driva och utveckla företag som samhällsentreprenör. Kunskaper i socialt företagande och sociala innovationer finns det behov av inom flera olika branscher och på olika arbetsplatser – och efterfrågan på dessa kompetenser ökar.

One Stop Future Shop hjälper dig med nästa steg efter avslutat program – dina behov styr vilken inriktning det blir.

Vad är socialt företagande och samhällsentreprenörskap?

Med socialt företagande eller samhällsentreprenörskap menas de idéer, projekt och företag som har en tydlig hållbarhetsprofil med samhällsnytta.

Enkelt uttryckt kan begreppen sammanfattas som innovativa tjänster, produkter och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Detta som ibland även kallas för samhällsentreprenörskap sker i det spännande mötet mellan samhällsnyttan (mening) och affärer (pengar). Det är verksamhetens demokratiska värdegrund och hållbarhetsprofil som är det viktiga, inte företagsformen eller benämningen.

Vid frågor kontakta:
Ali Tabrizi, processledare
E-post: ali.tabrizi@businessregion.se
Telefon: 031-367 61 56

2 reaktioner till “One Stop Academy – anmälan är öppen!

Kommentarsfältet är stängt.