Vad är socialt företagande?

Idag förekommer begrepp som sociala innovationer och socialt företagande ofta i media. Men vad betyder orden och vad är bakgrunden till att dessa begrepp nu är aktuella?


Vi har bett Ali Tabrizi, processledare (20 %) med ansvar för accelerator för socialt företagande 2016 i One Stop Future Shop, förklara några av begreppen.

Enkelt uttryckt kan begreppen sammanfattas som innovativa tjänster, produkter och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Detta som ibland även kallas för samhällsentreprenörskap sker i det spännande mötet mellan samhällsnyttan (mening) och affärer (pengar). Det är verksamhetens demokratiska värdegrund och hållbarhetsprofil som är det viktiga, inte företagsformen eller benämningen.

Definition av socialt företagande

Socialt företagande är ett brett begrepp med en tydlig tanke: att skapa företag som bidrar till ett bättre samhälle. Poängen med socialt företagande är att samhällsnytta går före vinstintresse.

Vad utmärker sociala innovationer?

Sociala innovationer är ofta en blandning av olika arbetsfält av fler anledningar; de strävar efter att nå en hållbar utveckling vilket inbegriper såväl ekonomisk, social och miljömässiga hållbarhet. Det är det klassiska sättet att definiera hållbarhet handlar som handlar om att uppnå en sund balans mellan dessa aspekter med sin verksamhet. Sociala innovationer är ofta brukar- och medborgarorienterade vilket innebär samarbete mellan såväl privat, offentlig som idéburen sektor. Syftet är att skapa systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, strategier och politik.

Definition av cirkulär ekonomi

En vision om ett ekonomiskt system där affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet, med hjälp av uppdaterade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Materialflödenas nuvarande linjära modell ska ersättas med cykliska som liknar naturens där produktion och transporter sker med förnyelsebara bränslen.

Fortsätt utvecklas inom socialt företagande

Till hösten startar utvecklingsprogrammet One Stop Academy i Göteborg – en accelerator inriktat på socialt företagande. Läs mer och ansök (senast den 26 augusti).

En reaktion till “Vad är socialt företagande?

Kommentarsfältet är stängt.