Pressmeddelande: Snabbspår för nyanlända i att starta företag startar i Göteborg

Ett av Sveriges första snabbspår för nyanlända i att starta företag börjar på lördag den 8 oktober i Göteborg. Kursen Start-up FastTrack är skräddarsydd för att ge utrikesfödda personer som tidigare drivit företag i andra länder kunskap om förutsättningar för företagande i Sverige.

– Vi har tittat på hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på utrikesföddas perspektiv och stödja entreprenörskap i Göteborgsregionen. Vi hoppas också kunna vidareutveckla detta koncept och inspirera till fler liknande satsningar, säger Mohamed Ben Abdelhamid, delprojektledare för utrikes föddas företagande i One Stop Future Shop.

En av anpassningarna för målgruppen är att information på kursen ges flera språk. Grunden sker på lätt svenska, med förklaringar på engelska, persiska och arabiska vid behov.

– Vår kurs är koncentrerad till en månad för att utrikesfödda entreprenörer snabbt ska kunna få verktygen som behövs för att gå vidare med sina idéer. Med kursen vill vi korta vägen till egen försörjning genom att ge deltagarna intensivt och skräddarsytt stöd, säger Samira Savarani, delprojektledare för kvinnors företagare i One Stop Future Shop.

Fler snabbspår för nyanlända är på gång i Sverige

Snabbspåret är det första riktat till nyanlända entreprenörer i Göteborg, och ett av de första i Sverige – men fler snabbspår är att vänta. Regeringen beviljade via Tillväxtverket den 21 september 16 miljoner kronor till projekt för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande, så kallade snabbspår för nyanlända.

– Intresset för denna kurs var väldigt stort och ansökningar till vårt snabbspår kom in från hela västra Sverige, bland annat Helsingborg och Trollhättan. Vi tolkar det som att det också finns ett stort behov, avslutar Samira Savarani.

När kursen startar på lördag är det sammanlagt 20 deltagare som är med. Den första dagen är det fokus på att generera företagsidéer – paketera dem – och lära sig pitcha. Helt enkelt ett snabbspår i att driva företag i Sverige. Sedan fortsätter kursen under tre tillfällen till i oktober.

Arrangörer till Start-up FastTrack är EU-projektet One Stop Future Shop och Drivhuset.

Kontaktuppgifter:
Samira Savarani, delprojektledare inriktad mot kvinnors företagande i One Stop Future Shop
E-post: samira.savarani@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 072 855 34 50

Mohamed Ben Abdelhamid, delprojektledare inriktad mot utrikes föddas företagande i One Stop Future Shop
E-post: mohamed.abdelhamid@vastrahisingen.goteborg.se
Telefon: 072 855 34 86

Om One Stop Future Shop
One Stop Future Shop är ett EU-projekt med bas på Hisingen i Göteborg. Projektet erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till nya och befintliga företagare i Västra Götalandsregionen, särskilt i Göteborgsområdet. Det långsiktiga målet med One Stop Future Shop är att bidra till att Västra Götalandsregionen ska ses som en entreprenöriell och företagsam plats för alla och att fler ska komma i självförsörjning.

Projektet är delvis finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med flera samarbetspartners: Göteborgs Stad genom stadsdelsförvaltningarna SDF Västra Hisingen, SDF Lundby, SDF Norra Hisingen, Göteborgslokaler, Lokalförvaltningen, Business Region Göteborg, Röda Korset och Göteborgs universitet (Sahlgrenska school of innovation and entrepreneurship). Läs mer på http://www.onestopfutureshop.com