Vad hade hänt om alla entreprenörer kunde göra som de ville?

Under inspirationsföreläsningen ”Hur kan jag hämta superkrafter av min omgivning” på Selma Center fick One Stop Future Shops deltagare testa på en metod för att utveckla sitt entreprenörskap. Det är författaren och forskaren Erik Wallin som tagit fram metoden baserat på de resultat han fick fram när han åkte jorden runt och besökte entreprenörskapsinkubatorer.

Under 6 månader åkte Erik Wallin till sex länder och undersökte hur olika länder och platser arbetar för att stödja entreprenörer. På resan besökte han olika inkubatorer och genom djupintervjuer tog han reda på vilka faktorer som gör skillnad. Hela forskningsresan finansierades genom så kallad crowd-funding.

Resultatet av hans forskning har bland annat lett fram till en metod för entreprenörer att bättre kunna använda sin kontext, den miljö och de nätverk som entreprenören befinner sig i, för att hitta fler möjligheter. Denna metod fick deltagarna prova på under inspirationsföreläsningen, samt ta del av Eriks inspirerande resa.

Fail Fast en framgångsfaktor

Under sin resa upptäckte Erik att inkubatorerna runtom i världen arbetade på helt olika sätt. En av de processer som han såg var framgångsrik kom från inkubatorn The Ice House i Nya Zeeland där entreprenörerna väldigt tidigt i starta eget-processen tvingades ut för att testa sin idé på marknaden – en så kallad marknadsvalidering. Genom att snabbt tvinga ut idén på marknaden och leta köpare, redan innan själva tjänsten eller produkten fanns, har entreprenören möjlighet att anpassa idén till marknadens verkliga behov. En metod som kan vara utmanande men enligt Erik fick effekt.

Ett annat råd han lämnade till deltagarna var Fail Fast! Misslyckas snabbt! Det innebär helt enkelt att den som vill starta en verksamhet eller utveckla en idé kommer att misslyckas på vägen, och det är först då personen kommer kunna förbättra och bygga ett mer hållbart entreprenörskap. Så det är lika bra att utsätta sig för det så snart det går.

Tack Erik för en väldigt kunskapsspäckad och intressant föreläsning och workshop!

Platserna Erik besökte: Nairobi, Södra Indien, Ningbo i Kina, Nya Zeeland, Södra Brasilien och Silicon Valley i USA.

Bilder från eventet nedan.