Utmaningar till #pitchagbg den 21/9

#pitchagbg är en pitchtävling som går av stapeln den 21 september 2017.

Tävlingen går ut på att du får presentera din idé snabbt och intresseväckande inför en jury. På #pitchagbg får du en plattform att verkligen nå ut med din idé!

Vad du kan vinna?
Några av Göteborgs största bolag och sociala entreprenörer samlar ihop experter som tillsammans jobbar på din idé! Volvo Cars, HiQ, MRG Wines, Stena Fastigheter och Vännplatsen är med – är du?

Vad kan du pitcha? Du kan pitcha din egen idé, det kan vara inom företagande, eller en idé som du vill genomföra som löser en samhällsutmaning. Eller så kan du pitcha på en av de utmaningar som juryn lämnat in. Och det är dessa du hittar du här nedan!

Läs mer om #pitchagbg den 21 september här!

Idédagen den 7 september: Träffa juryn och ta del av utmaningarna före tävlingen – den 7/9 får du möjlighet att ställa mer frågor direkt till juryn och få inspiration kring trender och framtiden på Idédagen! Läs mer om Idédagen! här.

Stena Fastigheters utmaning handlar om bostadsbristen i Sverige idag och de konsekvenser som den medför – har du en bra lösning på smartare, mer inkluderande eller för ett mer cirkulärt samhälle? Pitcha din lösning på Stenas utmaning!

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, tittar på hur Göteborg ska fungera i framtiden och utmaningen. På vilket smart sätt kan självkörande fordon användas i staden i framtiden?

HiQ söker en tjänst som kan hjälpa till att skapa trygghet, bättre kommunikation och starkare sammanhållning. En kommunikativ tjänst applicerbar på alla branscher och verksamheter. Hur blir vi starkare tillsammans på ett enkelt och smart sätt?

Vännplatsen vill länka samman sociala företag i Sverige med fokus på flervägskommunikation – hur skulle man kunna lösa det? Kom och pitcha din idé för detta!

Volvo Cars utmaning handlar om användning av data. Genom att använda data på ett nytt sätt och från flera källor samtidigt kan vi skapa nya värden och lösa tidigare olösliga problem, lösningar som kan komma samhället till nytta. Har du en oväntad digital lösning om hur transport och resande kan förbättras i samhället?

Utmaningarna i sin helhet

Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag, med ett välskött bestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande. Affärsidén bygger på hyresrätten. Med god tillgång på hyresrätter skapas rörlighet både på bostads- och arbetsmarknaden. Genom innovativ nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd vill Stena Fastigheter vara med och forma framtidens boende. De närmaste fem åren planerar vi för 5000 nya lägenheter och upprustning av det dubbla, som svar på den stora efterfrågan i de expansiva storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Befolkningsökningen och en otillräcklig nyproduktion har lett till en betydande bostadsbrist i Sverige. De närmaste fem åren behövs 75 000 nya bostäder per år. Idag lever vi i ett samhälle där de ekonomiska klyftorna ökar, befolkningens ålder ökar, kravet på en mycket mer smidig integrationen ökar och de digitala klyftorna ökar.

För att lösa ovanstående problem behöver vi bygga ”smartare” lägenheter och omgivning . Det kan t ex vara att man har mer gemensamma ytor för att kunna skapa fler lägenheter som då kan vara mindre i storlek. En lösning kan också vara att man delar på saker som man inte använder så ofta, som t ex en borrmaskin. Hur kan digital teknik användas smart, dela på saker, få en pensionär som inte har råd att bo i innerstaden att umgås med ett ensamkommande barn på samma gård som knappt kan svenska, etc. Vi ser många möjligheter att skapa ett bättre samhälle och skulle vilja ha hjälp med mer nytänkande idéer.  

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande: En sak som vi inom staden funderar mycket på är hur den tekniska utvecklingen kring självkörande fordon ska kunna användas på bästa sätt i stadsmiljön. Vilka är de smartaste och nyttigaste användningsområdena?

HiQ – Onboarding i nya sammanhang
I dagens samhälle vandrar vi in och ut ur olika sociala sammanhang/ramverk. Vi är medlemmar i bostadsrättsföreningar, föräldrar i skola, idrottssällskap eller ett enkelt kompisgäng. I de flesta fall så behövs inga hjälpmedel för att detta skall fungera. ”Det ordnar sig” räcker långt. Eller så kan vi använda oss av lösa ramverk som facebook-grupper eller LinkedIn. Det dessa har gemensamt är att de ofta bygger på att vi från början är tämligen homogena när det gäller bakgrund, klass, etnicitet etc. Men. I vissa fall så behöver vi flytta oss utanför vår komfortzon och bryta våra sociala mönster.

Vi letar efter en tjänst som kan adressera, överbrygga och synliggöra följande områden:
– Tillit. Hur bygger man tillit och förtroende mellan människor som inte känner varandra?
– Hjälpsamhet. Hur får man människor att utan ersättning hjälpa varandra?
– Lärande. Hur får man människor att på ett vardagligt sätt dela med sig av erfarenheter och lärande?
– JAG i förhållande till VI. Får skapar man meningsfull känsla av VI för en enskild individ?

Tjänsten vi letar efter är ingen facebookgrupp utan vi letar efter ett självorganiserande system som har element som ”skyndar på” hur alla kommer in i ett sammanhang. Ett system där vi kan försöka mäta det som är sublimt, det som man bara känner i magen. T.ex. på eBay mäter man tillit genom att mäta att en transaktion mellan individer har gått bra och då antar att det kommer hända igen.

Detta är en generell utmaning. Det gäller t ex oss själva på HiQ med våra 400 anställda med oerhört varierande bakgrund. Vi träffas som grupp högst ett antal gånger per år och där många av oss sitter utplacerade i externa organisationer. Vi behöver något som flyttar oss närmare varandra och som minskar kunskapsläckaget och ökar tilliten till den egna gruppen.

Det kan också gälla en föräldragrupp på en skola där man tillsammans skall arbeta för att förbättra tillvaron för barnen. Kravet på att snabbt bygga tillit i gruppen och hjälpas åt och dela erfarenheter är avgörande för att snabbt kunna göra det som krävs.

Under 2016 stod vi inför en flyktingkatastrof. Många svenskar gjorde allt de kunde för att hjälpa flyktingar från Syrien. Kommunen gjorde allt de kunde för att ta emot och placera i vårt samhälle. Trots detta saknades tillit till våra politikers beslut vilket gjorde att mycket av viljan att hjälpa föll. Många av de flyktingar som vi idag tagit emot har väldigt svårt att definiera sig själva som ett JAG i förhållande till det svenska VI:et.

Vännplatsen: IOGT-NTO-rörelsen har en lång erfarenhet av att erbjuda en social plattform för människor som söker en trygg och meningsfull tillvaro. Genom Folkhögskola, behandlingshem, föreningar samt kunskap inom alkohol- och narkotikapolitiken är IOGT-NTO-rörelsen en viktig aktör.Jag har en stark drivkraft att hitta möjligheter för människor som befinner sig i en utsatt position i samhället. Genom att erbjuda en betydelsefull sysselsättning kan dessa personer integreras i lokalsamhället. Förutom att ge möjlighet till arbetsträning, finns även stor potential i att erbjuda ett rikt föreningsliv, skola, behandling etc.

I mitt entreprenörskap lägger jag stor vikt i att ge människor möjlighet att vara delaktiga i hela processen. Genom att få deras bild och egna erfarenheter kan verksamheterna utvecklas. Men då krävs även metoder för att använda de demokratiska och demografiska mönster som finns tillgängliga. För att kunna vara ett stöd för de allt fler människor som befinner sig i utsatta situationer såsom arbetslöshet, funktionsnedsättning m.m. bör enkla metoder utvecklas. Dessa metoder ger då synergieffekter som kan användas som verktyg såsom:-erfarenhetsutbyte-sammanställningar av pågående och avslutade verksamheter-delaktighet i den kommunala, statliga, ideella, företag, pågående sociala företag m.fl.

Utmaning: De sociala företagen blir allt flera. Dessa kommer att vara en naturlig del i den samhällsstruktur som förändras i allt snabbare takt. Här kan/är de sociala företagen en viktig aktör men detta kräver även en väl utvecklad samordning.

Genom att utveckla ett verktyg, där huvudsyftet är att länka samman alla aktörer som är delaktiga i processerna, skapas en plattform varav det sociala företagande kan utvecklas.Verktyget ska vara enkelt att använda: det kan vara en app, en plattform på Internet etc.I verktyget skall det finnas möjlighet att i en flervägskommunikation:
-Vara delaktig i det som sker inom landets sociala företagande. 
– Utveckla ett kontaktnät mellan organisationer.
– I samråd med ovanstående aktörer utveckla en databas och kontaktnät med statliga inrättningar.
– Direkt kontakt med stadsdelarnas kontaktpersoner.

För att utveckla detta verktyg kanske ett landsomfattande/region projekt bör startas för att därigenom få större möjlighet till samordning.

Volvo Cars: Utvecklingen i transportsektorn kommer att vara massiv de kommande åren, mycket mer innovation än på årtionden. Vi kommer att se förändringar av både fordon och användarmönster. En del av förändringen ligger i tillgången till data om användande och beteenden, fordonstatus och information från vägar, städer och miljö. Informationen kommer från sensorer vi har idag och fler som vi inte har en aning om ännu. Genom att använda data på ett nytt sätt och från flera källor samtidigt kan vi skapa nya värden och lösa tidigare olösliga problem. Vi kan samla data genom kollektiv datainsamling (crowd sourcing) och gemensamt bygga värden som skulle kunna komma samhället till nytta.

Vi vill se idéer om hur man kan använda denna typ av data, kunskap eller kollektiv samordning till att förbättra miljön, skapa samhällsnytta eller undvika dagliga problem. 
Det kan vara nyttiga funktioner för den som färdas, eller för den som sitter på café. För lokale målaren eller el-verket. För dagismammor eller pendlare. Eller för naturen. Vi vill se nytta som kommer många tillgodo och som gör skillnad.  
I korthet: I med tanke på transport och resande, men inte nödvändigtvis i bilen, använd minst två av dessa villkor:1) Digital eller fysisk extrautrustning/tjänster2) Underlätta vardagen3) Förbättra samhället4) Använda kollektiv insamlad och samordnad data eller kunskap.

 

2 reaktioner till “Utmaningar till #pitchagbg den 21/9

Kommentarsfältet är stängt.