Västra Hisingen och Arbetsförmedlingen satsar på egenföretagande för nyanlända.

Med start den 13 februari kommer 50 nyanlända entreprenörer inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i Göteborgsregionen att utbildas i att starta eget företag. Under sex veckor kan de ta del av programmet som sker i samarbete med projektet Start-up Fast Track.

Här kan cirka 50 entreprenörer, på dag- och kvällstid, ta del av olika branschspår för att starta eget företag i Sverige. Programmet ges med stöd på flera språk såsom engelska, arabiska, turkiska, persiska, somaliska och mandarin. Detta för att deltagarna ska kunna delta även om de ännu inte lärt sig svenska.

– Det finns många nyanlända inom etableringen som kan tänka sig att starta eget, men de saknar ofta kunskaper som behövs för att bygga upp varaktiga och lönsamma företag. Vi ser att det finns en stor vinst i den stöttning och hjälp de kan få genom projektet Start-up Fast Track, säger Sandra Tedenby, sektionschef på etableringsenheten på Arbetsförmedlingen i Göteborg.

Start-up Fast Track är ett projekt initierat av Västra Hisingens stadsdelsförvaltning och Tillväxtverket och genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen. Projektets uppdrag är att guida deltagarna i hur man kan starta eget och det långsiktiga målet är att bidra till att Göteborgsregionen ska ses som en entreprenöriell och företagsam region, samt att bidra till att skapa hållbara företag för alla samt att fler ska komma i egenförsörjning.

–Start-up Fast Track är till för dem som har en företagsidé, vill starta eget företag eller intresserar sig för entreprenörskap. Vi har under det senaste året haft nästan 100 nyanlända deltagare i vårt snabbspår i företagande, och nu växlar vi upp. Vårt mål är att ytterligare 200 nyanlända inom två år ska ha bättre kunskaper och förutsättningar för att driva företag i Sverige, säger Samira Savarani, delprojektledare för utrikesföddas företagande i Start-up Fast Track.

I regeringens regleringsbrev till Arbetsförmedlingen för 2018 sägs särskilt att andelen personer i etableringsuppdraget som lämnar för arbete eller studier ska öka väsentligt jämfört med föregående år och då särskilt bland kvinnor. Alla som är inne i etableringsfasen i Göteborgsregionen kommer att erbjudas denna första orientering i att driva företag i Sverige i samarbetet mellanprojektet Start-up Fast Track och Arbetsförmedlingen

Kontaktuppgifter:

Sandra Tedenby, sektionschef Arbetsförmedlingen, Göteborg
E-post: sandra.tedenby@arbetsformedlingen.se
Telefon: 0104889199

Samira Savarani, delprojektledare inriktad mot utrikesföddas företagande i Start-up Fast Track
E-post: samira.savarani@vh.goteborg.se
Telefon: 072-855 34 50


Om Start-up Fast Track

Ett snabbspår för nyanlända entreprenörer. Projektet handlar om att stötta nyanlända som har varit företagare i sina egna hemländer. Det är ett nytt samarbete mellan programmet Start-up Fast Track och Arbetsförmedlingens etableringsenhet i Göteborg och det är Tillväxtverket och SDF Västra Hisingen som ligger till grund för satsningen.Projektet startade efter att Tillväxtverket och stadsdelen tittat på hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på utrikesföddas perspektiv och stödja entreprenörskap i Göteborgsregionen.