Välkommen!
Här anmäler du dig till One Stop Future Shops copy-paste-seminarium. Nedan ser du en kort beskrivning på de olika temagrupperna. Välj vilka två kunskapsdialoger du vill ta del av innan och efter fikat.
Obs! Max 2 olika grupper/person. Vill ni höra fler? Anmäl en kollega!
Sista anmälningsdag 12/5-2019.

Container Kitchen
Container Kitchen är ett helt nytt koncept där oetablerade matentreprenörer delar på en container för att kunna testa sina matidéer på Ringön, Hisingen. I samarbete med Studiefrämjandet nyttjas även köket av ideella föreningar, grupper och för kursverksamhet med fokus på mat och hållbarhet.

Start-up Fast Track
Start-up Fast Track riktar sig till entreprenörer med en företagsidé men med begränsad eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Under det senaste året har ca 150 nyanlända deltagit i projektet och målet är att ytterligare 100 ska välja företagande som en väg till sysselsättning innan projektet är över.

Torgserien
Torgserien är en kompetenshöjande insats där projektet stöttar existerande företag. Programmet vänder sig främst till butiker och restauranger på Hisingen kring torgen där fokus är att stärka och utveckla deras kompetens utifrån kundperspektivet. Selma Lagerlöfs torg, Wieselgrensplatsen samt Vårväderstorget har alla deltagit i Torgserien.

Start-up Hisingen
Start-up Hisingen är ett inspirationsprogram som riktar sig till ungdomar från Biskopsgården som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Det är ett samarbete som startade mellan One Stop Future Shop samt Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor där mentorskap mellan Chalmersstudenterna och ungdomarna är en del av programmet. De unga deltagarna får kontakter, kunskap och motivation. Fokus ligger på self empowerment och inspirerande lokala förebilder.

Anmälningsbekräftelse kommer via mail inom kort.
För frågor kontakta: lena.sjodin@vastrahisingen.goteborg.se