Medarbetare


Vårt team består av specialiserade rådgivare och medarbetare. Här kan du läsa mer om våra kompetenser och hitta våra kontaktuppgifter.

Jasmine Soufi


Delprojektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track, inriktad mot kvinnors företagande.

Jasmine är specialist på nätverkande och stor erfarenhet av kultur och socialt företagande både i företags- och föreningsform. Goda kunskaper i projektledning och affärsutveckling av samhällsnyttiga affärsidéer.

Språk: svenska och engelska.

Kontakta mig!

Samira Savarani


Delprojektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track, inriktad mot utrikesföddas företagande.

Samira är civilekonom med en magister inom ekonomistyrning. Hon är specialiserad inom affärsutveckling. Samira har erfarenhet inom bankbranschen och är egenföretagare sedan 2010 där hon driver två företag.

Språk: svenska, engelska och persiska.

Kontakta mig!

Bacel Alawad


Affärsutvecklare i projektet Start-up Fast Track, inriktad mot utrikesföddas företagande.

Bacel är specialiserad inom affärsutveckling, marknadföring samt import/export. Han har erfanhet från olika brancher såsom turism, konfektyr samt mat- och klädproduktion.

Språk: arabiska, turkiska, engelska och svenska.

Kontakta mig!

Çağlar Önal


Affärsutvecklare i projektet Start-up Fast Track, inriktad mot utrikesföddas företagande.

Çağlar har en högskola utbildning inom ekonomi, logistik och ledarskap

Han är specialiserad inom affärsutveckling, marknadsföring, logistik samt försäljning. Çağlar har erfarenheter från olika branscher såsom egenföretagare inom caféverksamhet, servicebutik, logistik, industri och som företagsmäklare.

Språk: svenska, engelska och turkiska

Kontakta mig!

Di Wang


Affärsutvecklare i projektet Start-up Fast Track och One Stop Future Shop, inriktad mot utrikesföddas företagande.

Di är specialiserad inom affärsutveckling och har fokus på deltagare med mandarin som modersmål. Han har erfarenhet inom internationell handel och är egenföretagare som drivit egna företag.

Språk: mandarin, engelska och lätt svenska

Kontakta mig!

Parasto Javanshir


Kommunikatör i projektet Start-up Fast Track.

Parasto är utbildad strategisk kommunikatör med erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande från den privata sektorn. Ansvarar för extern och intern kommunikation i projektet, digitalt såväl som analogt.

Språk: svenska, engelska och persiska

Kontakta mig!

Jennie Olsson


Kommunikatör i projektet One Stop Future Shop.

Jennie är utbildad strategisk kommunikatör med goda erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande i start-up världen. Ansvarar för extern och intern kommunikation i projektet, digitalt såväl som analogt.

Språk: svenska och engelska

Kontakta mig!

Maud Hartelius


Projektadministratör.

Maud är vår fixare och frontperson. Det är också henne du möter i vår reception på Vårväderstorget 1 i Biskopsgården.

Språk: svenska och engelska

Kontakta mig!

Ghaleb Muhssen


Projektekonom i projektet One Stop Future Shop.

Ghaleb är ekonom med stor erfarenhet från offentlig förvaltning.

Språk: svenska, arabiska och engelska.

Kontakta mig!

Daniela Ölmunger


Projektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track.

Daniela har en Magisterexamen i Europavetenskap och är specialiserad inom projektledning och har lång erfarenhet inom transnationella projekt och EU-finansiering.

Språk: svenska, engelska och spanska.

Kontakta mig!

Anna Holmberg


Processledare.

Anna är i grunden jurist och arbetar 20 % i projektet med idégeneratorn ”Här är din idé”. Hon samordnar också studenterna från Göteborgs Universitet och Sahlgrenska school of Innovation and Entrepreneurship. Studenterna arbetar i One Stop Future Shops Business Center på Vårväderstorget med kostnadsfri vägledning inom bland annat affärsjuridik.

Kontakta mig!

Agnes Garis


Projektekonom i projektet Start-up Fast Track.

Agnes är ekonom med stor erfarenhet från offentlig förvaltning.

Språk: svenska, engelska och spanska

Kontakta mig!