Medarbetare


Vårt team består av specialiserade rådgivare och medarbetare. Här kan du läsa mer om våra kompetenser och hitta våra kontaktuppgifter.

Jasmine Soufi


Delprojektledare inriktad mot kvinnors företagande.

Jasmine är specialist på nätverkande och stor erfarenhet av kultur och socialt företagande både i företags- och föreningsform. Goda kunskaper i projektledning och affärsutveckling av samhällsnyttiga affärsidéer.

Språk: svenska och engelska.

Kontakta mig!

Majid Fard


Delprojektledare inriktad mot utrikesföddas företagande.

Majid är specialiserad inom affärsutveckling, marknadsföring och budgetering. Han har erfarenhet från olika branscher som e-handel, IT-startups, resor samt restaurangbranschen.

Språk: svenska, persiska och engelska.

Kontakta mig!

Samira Savarani


Delprojektledare inriktad mot utrikesföddas företagande.

Samira är civilekonom med en magister inom ekonomistyrning. Hon är specialiserad inom affärsutveckling. Samira har erfarenhet inom bankbranschen och är egenföretagare sedan 2010 där hon driver två företag.

Språk: svenska, engelska och persiska.

Kontakta mig!

Daniela Ölmunger


Projektledare.

Daniela har en Magisterexamen i Europavetenskap och är specialiserad inom projektledning och har lång erfarenhet inom transnationella projekt och EU-finansiering.

Språk: svenska, engelska och spanska.

Kontakta mig!

Maud Hartelius


Projektadministratör.

Maud är vår fixare och frontperson. Det är också henne du möter i vår reception på Vårväderstorget 1 i Biskopsgården.

Språk: svenska och engelska

Kontakta mig!

Ghaleb Muhssen


Projektekonom.

Ghaleb är ekonom med stor erfarenhet från offentlig förvaltning.

Språk: svenska, arabiska och engelska.

Kontakta mig!

Jennie Olsson


Kommunikatör.

Jennie är utbildad strategisk kommunikatör med goda erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande i start-up världen. Ansvarar för extern och intern kommunikation i projektet, digitalt såväl som analogt.

Språk: svenska och engelska

Kontakta mig!

Anna Holmberg


Processledare.

Anna är i grunden jurist och arbetar 20 % i projektet med idégeneratorn ”Här är din idé”. Hon samordnar också studenterna från Göteborgs Universitet och Sahlgrenska school of Innovation and Entrepreneurship. Studenterna arbetar i One Stop Future Shops Business Center på Vårväderstorget med kostnadsfri vägledning inom bland annat affärsjuridik.

Kontakta mig!