Ghaleb Muhssen


Projektekonom i projektet One Stop Future Shop.

Ghaleb är ekonom med stor erfarenhet från offentlig förvaltning.

Språk: svenska, arabiska och engelska.

Kontakta mig!