Annie Hohlfält


Enhetschef för Innovation & Business Centre samt projektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track.

Annie

Språk: svenska och engelska

Kontakta mig!