Dan Bergman


Delprojektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track, inriktad mot utrikesföddas företagande.

Dan är civilekonom med en magister inom företagsekonomi samt kandidat inom Systemvetenskap (IT). Han är specialiserad inom affärsutveckling. Dan har erfarenhet inom Telecom-, Vård- och Energibranschen samt laddning av elfordon.

Språk: svenska och engelska.

Kontakta mig!