Daniela Ölmunger


Projektledare.

Daniela har en Magisterexamen i Europavetenskap och är specialiserad inom projektledning och har lång erfarenhet inom transnationella projekt och EU-finansiering.

Språk: svenska, engelska och spanska.

Kontakta mig!