Daniela Ölmunger


Projektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track.

Daniela har en Magisterexamen i Europavetenskap och är specialiserad inom projektledning och har lång erfarenhet inom transnationella projekt och EU-finansiering.

Språk: svenska, engelska och spanska.

Kontakta mig!