Jasmine Soufi


Delprojektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track, inriktad mot kvinnors företagande.

Jasmine är specialist på nätverkande och stor erfarenhet av kultur och socialt företagande både i företags- och föreningsform. Goda kunskaper i projektledning och affärsutveckling av samhällsnyttiga affärsidéer.

Språk: svenska och engelska.

Kontakta mig!