Jennie Olsson


Kommunikatör i projektet One Stop Future Shop.

Jennie är utbildad strategisk kommunikatör med goda erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande i start-up världen. Ansvarar för extern och intern kommunikation i projektet, digitalt såväl som analogt.

Språk: svenska och engelska

Kontakta mig!