Majid Fard


Delprojektledare inriktad mot utrikesföddas företagande.

Majid är specialiserad inom affärsutveckling, marknadsföring och budgetering. Han har erfarenhet från olika branscher som e-handel, IT-startups, resor samt restaurangbranschen.

Språk: svenska, persiska och engelska.

Kontakta mig!