Affärsutvecklare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track inriktad mot utrikesföddas företagande.

Nafaa är köksmästare, kostekonom, behörig gymnasielärare i yrkesämnet matlagningskunskap och har erfarenhet inom bageri- och konditoribranschen. Han har en magisterexamen med inriktning mot måltidsentreprenörskap och är specialiserad inom affärsutveckling, marknadsföring, handel- och entreprenörskap. Nafaa har också en internationell erfarenhet inom turism, Foods Service Management och har själv varit företagare.

Språk: svenska, engelska, arabiska och franska.

Kontakta mig!