Kommunikatör i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track.

Parasto är utbildad strategisk kommunikatör med erfarenheter av marknadsföring och varumärkesbyggande från den privata sektorn. Ansvarar för extern och intern kommunikation i projektet, digitalt såväl som analogt.

Språk: svenska, engelska och persiska

Kontakta mig!