Samira Savarani


Delprojektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track, inriktad mot utrikesföddas företagande.

Samira är civilekonom med en magister inom ekonomistyrning. Hon är specialiserad inom affärsutveckling. Samira har erfarenhet inom bankbranschen och är egenföretagare sedan 2010 där hon driver två företag.

Språk: svenska, engelska och persiska.

Kontakta mig!