Delprojektledare i projekten One Stop Future Shop och Start-up Fast Track.

Per är civilekonom och har lång erfarenhet som bl.a internationell marknadschef inom pappersbranschen. Per har också erfarenhet inom utbildning och är egenföretagare sedan milleniumskiftet som VD för ett mindre utbildningsföretag.

Språk: svenska, engelska och

Kontakta mig!