Start-up Fast Track startade den 1 september 2017 och huserar i samma lokal som One Stop Future Shops business center på Vårväderstorget 1 i Biskopsgården, Göteborg.

Projektet erbjuder snabbspår för nyanlända i eget företagande. Det är en skräddarsydd kurs med olika fokus vid varje tillfälle för att ge utrikesfödda personer som tidigare drivit företag i andra länder bredare kunskap om förutsättningar för företagande i Sverige. Under sex veckors tid skolas deltagarna inom bland annat; idégenerering, metodval vid idéutveckling, projektstart för affärsidéer samt praktisk starta-eget information. Kursen avslutas med en final där alla deltagare får möjlighet att presentera sina idéer för en panel och även mottar konstruktiv feedback.

Kursen startade efter att vi tittat på hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på utrikesföddas perspektiv och stödja entreprenörskap i Göteborgsregionen. Vårt uppdrag är att guida deltagarna i hur man kan starta eget i Sverige och det långsiktiga målet med Start-up Fast Track är att bidra till att Göteborgsregionen ska ses som en entreprenöriell och företagsam plats, att bidra till att skapa hållbara företag för alla samt att fler ska komma i självförsörjning.

Samarbetspartners och samverkan

Start-up Fast Track är ett projekt som utvecklats från One Stop Future Shop-projektet. Det genomförs av SDF Västra Hisingen i samarbete med Tillväxtverket, Drivhuset, Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen Etablering och Gothenburg Research Institute.

Start-up Fast Track är delvis finansierat av nationella Tillväxtverket och bedriver aktivt samverkan med både regionala, nationella och internationella samverkansparter. Kontakta projektets huvudprojektledare Daniela Ölmunger om du är intresserad av att samverka med oss.